Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Dvanásť bohoslovcov bolo ustanovených pre službu lektorov a akolytov

Kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach bol v sobotu 15.mája miestom, kde košický pomocný biskup Marek Forgáč, ustanovil dvanástich bohoslovcov  Kňazského seminára sv. Karola Boromejského na službu lektorov a akolytov.

„Aj keď prežívame čas obmedzení, život ide ďalej a nezastaví sa. A nezastavil sa ani proces formácie ku kňazstvu. Preto dnes pri sv. omši budeme svedkami ministérií, cez ktoré prichádzajú naši kandidáti postupne ku diakonskej a kňazskej vysviacke. Chcem sa za nich modliť, aby boli predovšetkým dobrými ľuďmi a ak Pán Boh dá, aj dobrými kňazmi,“ uviedol na úvod sv. omše rektor kňazského seminára, Štefan Novotný. 

Na službu lektorov boli ustanovení: Peter Astrab (farnosť Budkovce), Matej Fečo (Stuľany - farnosť Koprivnica), Jaroslav Grocký (farnosť Prešov-Sekčov), Ján Harčarik (Proč - farnosť Pušovce), Valentín Harničár (Malý Šariš - farnosť Župčany), Šimon Mesarč (farnosť Veľká Lodina), Vojtech Turko (farnosť Lastovce).

Na službu akolytov boli ustanovení: Dávid Buzogaň (farnosť Košice - Juh), František Hermanovský (Lúčka- farnosť Kračúnovce), Tomáš Kovalčík (farnosť Giraltovce), Mgr. Ján Pčolinský (farnosť Košická Polianka), Šimon Škvarko (farnosť Jarovnice).

Biskup Marek Forgáč vo svojom príhovore spomenul   známu vetu z udalosti Nanebovstúpenia Pána. „Mužovia, čo stojíte a hľadíte do neba? - Túto vetu počuli Ježišovi učeníci a táto veta nás motivuje a dáva nám určitý impulz ku konaniu dobra. Nestačí len byť zahľadený do neba. Nestačí len žiť v oblakoch. Nech by akokoľvek bol zbožný kandidát na kňazstvo, hľadením do neba neprídeme do neba. Potrebujeme pevne stáť nohami na zemi. Potrebujeme reálne žiť Ježišovho ducha tu v tomto svete. Lebo iba cez konkrétne skutky obety a lásky sa dostávame do neba. A cez tieto skutky prichádza do nášho života skutočná radosť. Ako sme to počuli aj v dnešnom evanjeliu - proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. I my chceme v tejto chvíli prosiť, aby sme dostali robotníkov do vinice Pánovej. Prosme, aby sme mali dobrých, zbožných a obetavých bohoslovcov, kandidátov kňazstva a s Božou pomocou aj kňazov.“

 


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová