Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
20. juna 2020

Diakonská vysviacka v arcidiecéze

V  košickej katedrále sa v piatok 19. júna  dopoludnia  uskutočnila diakonská vysviacka.

Hlavným celebrantom Eucharistickej slávnosti v katedrále, z rúk ktorého prijali kandidáti František Bujňák a Tadeáš Jacko  diakonskú vysviacku,  bol košický pomocný biskup  Marek Forgáč.

Diakonská vysviacka pripadla na deň Slávnosti Ježišovho srdca a „aktuálnosť posolstva oslavy Ježišovho srdca potrebujeme hľadať najmä v Božom zjavení,“ pripomenul v úvode  homílie  biskup Marek Forgáč.

Pred homíliou každý z nich potvrdil svoju túžbu zasvätenia zvolaním „Tu som!“.

Vkladaniu rúk a konsekračnej modlitbe predchádzali litánie ku všetkým svätým.  

Novovysvätených diakonov obliekli ich principáli do dalmatík a každý osobne prijal z rúk otca biskupa Marka evanjeliár - symbol Evanjelia , ktorého sa stali hlásateľmi.

"Slávnosť Ježišovho srdca nás učí nie len priorite srdca a schopnosti prežívať bolesť, ale aj osvojiť si pohľad srdca.

Schopnosť prežívať bolesť srdca je v tejto rýchlej a zároveň nevšímavej a necitlivej dobe veľmi naliehavá výzva , veľmi vám kladiem na srdce , aby vaše srdce nikdy nezatvrdilo. Môže sa stať , že v niektorých chvíľach  vášho života , keď prídu ťažkosti rôzneho druhu , bude vaše srdce aj potupené, ale nikdy nesmie byť otupené .

František a Tadeaš, na srdce Vám kladieme, aby postoj srdca predstihoval Vaše snaženia vo vašom diakonskom a  potom i kňazskom živote .

Počas tohto náročného obdobia sme často počúvali a aj často vyslovovali jedno slovo COVID. Napadlo mi, že toto slovko by mohlo byť vo chvíli tejto diakonskej vysviacky , ktorá pripadá na Slávnosť Ježišovho srdca aj symbolickou  skratkou CO-VID . A slovo CO-VID by mohlo  znamenať aj CORDE VIDERE – vidieť srdcom.

Spolu so všetkými chcem dnes za Vás prosiť, aby na ďalšej ceste životom ste pamätali na prioritu srdca . Nech Vám nechýba odvaha i otvorenosť pre bolesť srdca , ktorá je potrebná pre scitlivenie našej doby a pre prijatie Božieho milosrdenstva. A nech Vás sprevádza pohľad srdca , aby Vašej pozornosti nikdy neuniklo to, pre čo ste sa rozhodli. Tak budete pretvárať svoje srdce podľa Majstra a Učiteľa, ktorému ste svoj život zverili." dodal na záver svojho príhovoru biskup Marek Forgáč.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová