Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. jula 2019

Desiate výročie úmrtia Mons. Antona Harčára

Mons. Prof. ThDr. Anton Harčar, pápežský prelát sa narodil 7. 1. 1914 v Močidľanoch. Absolvoval vysokoškolské štúdiá na univerzite v Innsbrucku, a neskôr vyučoval teológiu a bol dlhoročným oficiálom diecézneho súdu v Košiciach. Aktívne vystupoval proti nacizmu a komunizmu.  Zapojil sa do ile­gálnych hnutí, preto bol žalárovaný v nacistickom, ako aj v komunistickom väzení.

Patril medzi popredných národných pracovníkov na okupovanom južnom Slovensku v rokoch 1938 – 1945, postavil sa na čelo katolíckych kultúrnych pracovníkov a v oblasti literatúry patril medzi predstaviteľov katolíckej moderny. Od roku 1940 bol predsedom Slovenského katolíckeho kruhu, od roku 1946 vedúcim činiteľom vo vy­davateľ­stve a časopise Verbum. Roku 1943 sa stal členom ilegálneho česko-slovenského revolučného výboru v Košiciach so zameraním na oslobodenie Košíc a ich začlenenie do obnovovanej ČSR. Roku 1944 bezpečnostné orgány nyilašovcov (Strana šípových krížov) vyhotovili zoznam 1200 režimu nepohodlných ľudí, ktorí mali byť likvidovaní. Medzi nimi bol aj profesor Anton Harčar.  Ukrýval sa po domoch a v krypte Dominikánskeho kláštora až  do 19. januára 1945, keď mesto oslobodila sovietska armáda.  Prenasledovali ho však aj komunisti. Zatkla ho NKVD, ale na intervenciu predsedníctva SNR však bol prepustený. Vo väzení sa ocitol aj v roku 1950, čo mu silne podlomilo zdravie. Po roku 1989 sa aktívne zúčastňoval na organizačných a personálnych zmenách v košickom biskupstve. Roku 1990 bol generálnym vikárom biskupa Mons. Alojza Tkáča. V decembri 1989 obnovil činnosť Slovenského katolíckeho kruhu a roku 1992 vydávanie časopisu Verbum. V roku 1922 mu Ján Pavol II. udelil hodnosť pápežského preláta. Zomrel 25. 7. 2009.

Pri príležitosti spomienky na 10. výročie úmrtia Mons. Antona Harčara sa v nedeľu 28.7. o 15:00 hod. konala  svätá omša za prítomnosti rodiny, priateľov, kolegov a pamätníkov na túto významnú osobnosť. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Bernard Bober.  Ako sám pripomenul: „Žil som doslova vedľa Mons. Harčara pätnásť rokov a stretali sme sa dennodenne. Mal som možnosť poznať ho v úradných záležitostiach, kde sa javil ako vážny a principiálny človek. Z tých ľudských vlastností mi imponovalo ako nikdy nezaháľal a bol pracovitý. Vždy čítal, modlil sa, mal svoj pevný program podľa hesla - zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. A čo mi bolo veľmi sympatické, na staré kolená sa naučil pracovať na počítači a napísal spomienky na svoj bohatý život. Košice a táto diecéza mali v ňom skutočne veľkú a inšpirujúcu osobnosť."  

Po svätej omši bolo v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu pripravené malé stretnutie na počesť Mons. Harčara. Historik Prof. Peter Zubko predstavil v niekoľkých bodoch jeho život a význam pre diecézu a pre celé Slovensko. Nasledovalo drobné pohostenie a spomínanie na život a dielo vzácneho kňaza košického arcibiskupstva, preláta Antona Harčara. 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová