Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. februára 2020

Deň zasväteného života 2020

Na sviatok Obetovania Pána  2. februára  sa v katolíckej cirkvi slávi  Deň zasväteného života. Najviac si ho samozrejme pripomínajú zasvätení, ktorých sa bezprostredne týka.

V tento deň si obnovujú svoje zasvätenie a svoj deň slávia s biskupmi na území diecéz, kde pôsobia. V Košickej arcidiecéze sa takéto stretnutie uskutočnilo v sobotu 1. februára v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. 

Vyše dvesto rehoľníkov, rehoľníčok, členov sekulárnych inštitútov, zasvätených panien či členov spoločnosti apoštolského života, sa stretlo na svätej omši, ktorú slávili s košickým arcibiskupom metropolitom  Bernardom Boberom a jeho pomocným biskupom Markom Forgáčom. 

Arcibiskup Bernard Bober pripomenul  slová  Sv. Pavla, ktorý veľmi triezvo opísal situáciu v prvej Cirkvi v Korinte keď napísal: Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia (a sestry), že tu niet veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených; ale čo je svetu bláznivé... slabé... neurodzené, a čím svet pohŕda, vyvolil si Boh... aby sa pred Bohom nik nevystatoval (1Kor 1, 26-29)„ Chvíľami sa zdá, hovorí  arcibiskup Bober,  ako keby to písal nám, pre túto našu situáciu, pre toto naše spoločenstvo, ktoré sa dnes zišlo v Košiciach. Košice majú skoro 300-tisíc obyvateľov a vás je tu dnes okolo 200, tak ako vtedy v Korinte. A práve tie Pavlove slová o Božom povolaní, ktorým si nás privinul k sebe sú tak výstižné a trefné aj pre nás, že by sme chceli svätému Pavlovi potriasť pravicou a povedať mu: Presne, pravdu máš, tak je to!

Je nás málo a na niekoľko ďalších rokov más bude ešte menej. Nie sme ani vedci, ani veľkí vzdelanci, ani mocní, ani bohatí. V očiach tohto sveta sme blázni. No vieme, že naše povolanie sa nezakladá na ľudskej múdrosti, ale na Božej múdrosti a sile, a hlavne, na Božej láske! On si nás vybral a povolal! A my sme vo všetkom sme odkázaní na jeho milosť a milosrdenstvo, na jeho múdrosť, jeho silu a jeho lásku“, dodal na záver košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Po svätej omši nasledovalo stretnutie v Dominikánskom centre Veritas. Formačnú časť stretnutia otvoril pomocný biskup Marek Forgáč prednáškou na tému Zasvätený život a vzťahový charakter človeka.

Po nej vystúpili so svedectvami samotní rehoľníci, Sr. Klára Bakaľová, DKL a Dominik Roman Letz, OP. Páter Letz hovoril o neobyčajnom živote Mikuláša Lexmanna, ako uviedol:

„Vtedy, keď sa nám darí ako rehoľníkom, kňazom, tak je to ľahšie byť verný povolaniu, ale oveľa ťažšie je to, keď sa ocitnete sami v neslobode, prenasledovaní a on práve obstál aj v tej veľkej skúške. Tento rok máme práve 70. výročie tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. No a tým, že Mikuláš Lexmann zomrel ako obeť tejto internácie, tak je ikonou všetkých tých Bohu zasvätených mužov a žien, ktorí boli verní Bohu až po krajnosť.“ Po svätej omši, prednáškach a svedectvách nasledovalo zdieľanie a agapé pre všetkých prítomných zasvätených.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová