Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
17. mája 2021

Deň rodiny na tému Otec nablízku

Tohtoročná oslava Medzinárodného dňa rodiny sa začala v nedeľu 16.mája o 10. hodine svätou omšou za rodiny v Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva, kde spoločne túto udalosť slávili košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ , predseda Rady pre rodinu pri KBS. 

Rodina, ako miesto posväcovania a odporúčania, ako budovať domácu cirkev, to boli témy, ktorých sa vo svojej homílii dotýkal vladyka Cyril Vasiľ.

„Rôzne medzinárodné dni, ktoré vyhlasujú svetové organizácie, na jednej strane by sme mohli povedať, že tak trochu akoby nahrádzali liturgický kalendár nejakou formou občianskeho kalendára. Druhý rozmer týchto medzinárodných dní je ten, že často pripomínajú témy, ktoré sú ohrozené alebo akosi zanedbávané, čo by nás mohlo aj trochu znepokojiť.  Medzinárodný deň rodiny však pripomína tú základnú a jednoduchú skutočnosť, že rodina je základom každého ľudského spoločenstva, či hovoríme o spoločenstve občianskom alebo cirkevnom. Preto pripomenutie si tohto dňa spolu s celým svetovým spoločenstvom v rámci cirkvi, v duchu cirkvi a v intenciách úmysloch cirkvi je mimoriadne dôležité.

Po svätej omši nasledoval popoludňajší program , ktorý hudobne vyplnila kapela F6 a speváčka, skladateľka a klaviristka Zuzana Eperješiová. Nechýbali ani  svedectvá a úvahy na tému „Otec nablízku“.

Ako uviedol arcibiskup Bernard Bober: „Otcom sa nikto nerodí, otcom sa stáva. A toto stavanie sa a vrastanie do úlohy otca je postupný a často aj namáhavý proces. Trápime sa otázkami, či som dobre reagoval, dobre vychoval svoje deti a podobne. Tak prajem našim otcom a rodičom, aby na každú otázku a udalosť v živote svojich detí správne odpovedali a stáli pri nich v dobrom i zlom. To je veľmi dôležité.“

Stretnutie  zakončila modlitba Korunky Božieho milosrdenstva na úmysel rodín.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová