Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
12. mája 2019

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári

Nedeľa Dobrého Pastiera býva dňom, keď kňazské semináre otvárajú svoje brány pre návštevníkov.

Rodina, priatelia, ľudia z farnosti, ale aj náhodní návštevníci majú možnosť vidieť prostredie, v ktorom sa formujú budúci kňazi.

Aj kňazský  seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach privítal tento rok stovky návštevníkov.  Niektorí ho navštívili po prvý raz, iní kňazský seminár už poznali, ale mali záujem  zažiť spoločenstvo, či pozrieť si niečo z programu, ktorý bohoslovci pripravili.

Deň otvorených dverí sa oficiálne začal svätou omšou v seminárnom Kostole sv.  Antona Paduánskeho.

Arcibiskup Bernard Bober  sa vo svojej homílii prihovoril bohoslovcom, ich rodinám a návštevníkom kňazského seminára.  Hovoril o Ježišovi ako Dobrom Pastierovi, ktorý nás pozná po mene. Pozná naše túžby, problémy a nádeje. Ježiš posiela aj viditeľných pastierov – kňazov.  „Ježiš posiela kňazov, aby boli viditeľnými a hlavne dobrými pastiermi svojej doby. Dobrý, obetavý, zbožný a svätý kňaz je na nezaplatenie. Takých by sme chceli a za takých sa modlíme. Oni vedú ľud vždy bližšie k Ježišovi. Preto dnes otvárame brány seminárov, aby sme ukázali, že medzi nami sú tí, ktorých si Ježiš sám povoláva a posiela do sveta medzi ľudí.

Chceme ešte viac prosiť Boha za nové povolania a chceme viac motivovať pre život s Ježišom.“

Po svätej omši pokračoval program Dňa otvorených dverí prehliadkou kňazského seminára. Pre všetkých bolo pripravené aj bohaté občerstvenie a program.

Ten pripravili bohoslovci prvého ročníka. Okrem hraných scénok, nechýbala ani hudobná vložka, bohatá tombola a slávnostné kanonické vešpery.

Deň otvorených dverí nebola posledná aktivita Kňazského seminára sv. Karola Boromejského pre verejnosť. Na leto pripravujú miništrantskú univerzitu pre chlapcov na druhom stupni ZŠ.  V Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach je aktuálne zapísaných 40 kandidátov kňazstva. Pripravujú sa pre službu v Rožňavskej diecéze a v Košickej arcidiecéze.

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová