Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
16. mája 2019

Deň Božieho milosrdenstva v Prešove

V stredu 15. mája sa pod záštitou prešovského dekana Jozefa Dronzeka uskutočnil v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove  Deň s Božím milosrdenstvom.

Podujatie sa spája aj s kňazskými rekolekciami a  stretnutím veriacich a kňazov z celého dekanátu. Pripravili ho rehoľníčky z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Tento rok sa začal svätou omšou o 9.00 hod, ktorej hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Bernard Bober. 

Vo svojom príhovore sa venoval Božiemu milosrdenstvu a modlitbe. „Denne sa modlíme v Korunke k Božiemu milosrdenstvu – maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Krátka ale silná modlitba. A zasahuje práve to, čo Boh chce zasiahnuť. Maj milosrdenstvo, so mnou, s nami i s celým svetom. Okrem toho, je treba vždy pamätať na to, že Božie milosrdenstvo nájde živnú pôdu tam, kde nájde lásku. Ak sa za niekoho modlím, nemôžem ho nenávidieť. To nejde. Je treba pamätať na to, že to Božie prichádza len za týchto podmienok a dotkne sa, či už nášho srdca, alebo srdca iných ľudí.“ 

Po svätej omši sa kňazi spoločne s veriacimi modlili Liturgiu hodín. Následne pokračovali na fare kňazské rekolekcie a v konkatedrále prebiehal program pre veriacich. Prednášku na tému „Božie milosrdenstvo v modlitbe“ si pripravil rektor košickej diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva Peter Sýkora.  Na pravé poludnie sa začala svätá omša a popoludní sa veriacim prihovorila sr. M. Clareta Fečová. Hovorila o Korunke Božieho milosrdenstva – ako pomoci zomierajúcim.  Vychádzala zo slov sestry Faustíny, ktorá o tejto modlitbe napísala: Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vedz o tom,  že  milosť  večnej  spásy  niektorých  duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby (Den. 1777).

Organizátorka Dňa s  Božím milosrdenstvom v Prešove sestra Clareta pripomenula význam podujatia a jeho načasovanie: „Tento deň s Božím milosrdenstvom sme takto špecifikovali práve preto, aby sa nezamieňal s Nedeľou Božieho milosrdenstva. Božie Milosrdenstvo vnímame v tomto kontexte - ako milosrdného Ježiša.  Čiže toto je deň prežitý s Ježišom mimoriadnym spôsobom.  Myslím, že za tie roky sa to osvedčilo. A je to príležitosť pre tunajších ľudí, čosi viac sa dozvedieť o tejto téme a nanovo si občerstviť posolstvo Božieho milosrdenstva“.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová