Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
31. mája 2021

Ďakovná svätá omša za lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov

Prakticky od začiatku tohto roka začali v čase najväčších počtov nakazených a hospitalizovaných na COVID-19 v nemocniciach pomáhať kňazi ako dobrovoľníci. Táto iniciatíva sa začala najprv ako spontánna aktivita jednotlivcov. Nakoniec sa preniesla do všetkých slovenských diecéz, kde v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb okrem kňazov pomáhajú aj desiatky rehoľníkov a rehoľníčiek.

Za túto službu v nedeľu 30. mája o 10:30 hod. košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pri slávnostnej svätej omši v dóme sv. Alžbety verejne poďakoval kňazom,  lekárom, zdravotníkom a dobrovoľníkom v nemocniciach.

„Obdobie pandémie, ktoré ešte neskončilo, upriamilo našu pozornosť na zdravotníkov a lekárov, ktorí vo chvíľach skúšky vydali svedectvo o obetavosti, zodpovednosti a láske,“ začal svoj príhovor arcibiskup Bernard Bober.              „ V Košickej arcidiecéze sa k nim pripojilo dobrovoľníckou službou aj 77 kňazov s rehoľníkmi a  rehoľnými sestrami. Slúžili ako dobrovoľníci v deviatich nemocniciach na Východe Slovenska. Okrem Košíc a Prešova aj v Bardejove,  Svidníku, Vranove nad Topľou, Humennom, Snine, Michalovciach i v Trebišove. Pomáhali celé tri mesiace a niektorí aj dlhšie nielen duchovnou službou a útechou, ale  odbremenili  zdravotnícky personál aj fyzicky pri bežných úkonoch. Sami sa vyjadrili, že bolo pre nich cťou slúžiť po boku skutočných hrdinov, lekárov a zdravotníkov.“  

Podľa Vladimíra Grešša, generálneho  riaditeľa košickej univerzitnej nemocnice, medicínske tímy šli mesiace na doraz a ponuka dobrovoľníckej pomoci im preto prišla veľmi vhod. „Na začiatku roka, keď kríza gradovala, sme sa skutočne ľudsky a odborne potešili ponuke košických kňazov vypomáhať v našej nemocnici a ako sme sa dozvedeli, takýchto nemocníc bolo viac. Už počas prvých dní a následne počas ťažkých mesiacov sme sa viac a viac na nich spoliehali a oceňovali sme ich prítomnosť na COVID pracoviskách, vakcinačnom centre aj v zázemí nemocnice. Ich ľudská prítomnosť, aj ponúknutá duchovná služba, bola pre mnohých v nemocnici, tak pacientov ako aj personál, skutočne neoceniteľná.“

Pri ďakovnej  svätej  omši za lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, šesť mladých zdravotníkov prijalo z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera  krst a iniciačné sviatosti.  

O dobrovoľníckej práci kňazov počas pandémie sa dozvedel aj svätý otec František, ktorý vo svojom liste ocenil kňazské svedectvo poznačené radosťou zdieľania a bratskej pomoci trpiacim a ľuďom v ťažkostiach.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová