Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. januára 2018

Českí a slovenskí biskupi chystajú spoločnú konferenciu v Olomouci

Bratislava 2. januára (TK KBS/TS ČBK) Všetci pracovníci katechetických centier, centier pre rodinu, kňazi, pastorační asistenti a všetci, ktorých sa táto problematika týka, sú pozvaní na česko-slovenskú katechetickú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok 26. februára 2018 v Arcibiskupskom paláci v Olomouci. Ústrednou témou konferencie bude “Rodina ako centrum výchovy vo viere”.

Na konferencii vystúpi okrem iných Richard Vašečka, poslanec Národnej rady SR s prednáškou Projekt milovať a ctiť - ako spojiť biblické s praktickým v katechizácii rodín a manželstiev, Mária Oujezdská, riaditeľká Národného centra pre rodinu na tému S akými spoločenskými vplyvmi sa stretáva dnešná rodina?. Tibor Reimer, vedúci Katedry katechetiky a pedagogiky na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, predstaví tému Škola a rodina: rivali alebo partneri vo výchove vo viere?. Mons. Aleš Opatrný vystúpi s prednáškou na tému Niektoré dysfunkcie v rodine v rodine a ich vplyv na výchovu vo viere a Ľudmila Muchová bude hovoriť na tému Možnosti a hranice rodinnej výchovy vo viere v sekularizovanej spoločnosti. O svoje skúsenosti sa účastníkmi konferencie podelí Dobroslava Baranová, Július Jenis s Centra pre rodinu v Nitre, Roman Seko, riaditeľ Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy a Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup. Účasť prisľúbili kardinál Dominik Duka, Mons. Jan Graubner, Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Bernard Bober a Mons. Pavel Konzbul.

Pozvané osobnosti sa pokúsia prepojiť českú a slovenskú realitu najmä v témach výchovy vo viere a vplyvov spoločnosti na ňu a budú zdieľať skúsenosti prác centier pre rodinu a príprav na manželstvo. V rámci blokov bude priestor i pre diskusiu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť TUdo 31. januára 2018. Poplatok 300 českých korún je určený na úhradu občerstvenia a časti nákladov na konanie konferencie,” informoval P. Mariusz Kuźniar, riaditeľ Katechetickej sekcie Českej biskupskej konferencie, ktorá konferenciu organizuje s Konferenciou biskupov Slovenska.

Program

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová