Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
27. septembra 2020

Celoslovenské večeradlo v Košiciach

Celoslovenské večeradlá sa uskutočňujú obyčajne dvakrát ročne a to v apríli a septembri.

V sobotu 26. septembra sa ctitelia Nepoškvrneného Srdca Panny Márie stretli v košickom Kostole sv. Rodiny.

Stretnutie v Košiciach bolo vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu iba na farskej  úrovni. Účasť na celoslovenskom  večeradle, ktoré zvyknú navštevovať veriaci z rôznych regiónov , bola podľa  organizátorov  obmedzená  a večeradlo bolo len jednodňové s tým, že v nedeľu večer pokračovalo večeradlom  Mariánskeho kňazského hnutia. Sobotňajší program však mohli mariánskí ctitelia naživo  sledovať  a zdieľať prostredníctvom  sociálnej sieti farnosti Svätej Rodiny v Košiciach a bol predovšetkým o modlitbe, svätej omši, prednáškach, meditáciách a povzbudení mariánskych ctiteľov, uviedol Marián Vojtko, zodpovedný za Mariánske kňazské hnutie na Slovensku.

Medzi účastníkov Celoslovenského večeradla zavítal aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, podľa ktorého  súčasná  pandémia  komplikuje chod spoločnosti,  ale zároveň je aj časom výzvy na prehodnotenie doterajšieho spôsobu života. „Pamätajme, že žiadna choroba na svete nemá tak zlé následky ako hriech. Toto je choroba nešťastnej duše a prázdneho srdca. Toto ochorenie spôsobuje pandémia bezstarostnosti, ktorou je zasiahnuté srdce dnešného človeka. Je to život bez Boha, ktorý vedie mnohých do zatratenia. Preto sa Panna Mária vo Fatime veľmi snažila vrátiť ľudí k Bohu. Ona vie, že bez Boha je ľudský život prázdny, nemá cieľ, ani hlbší zmysel. Bez Boha je človek smutný, zmätený a prázdny.“

Po svätej omši sa uskutočnil sviečkový sprievod ulicami sídliska, ktorý ukončil program Celoslovenského večeradla v Košiciach.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová