Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
21. septembra 2020

Biskup Marek Forgáč konsekroval kostol v Demjate

Každý kostol má svoj príbeh a  je to najmä príbeh o skúsenosti z Božej prítomnosti. Takto začal svoj príhovor košický pomocný biskup, Marek Forgáč, pri príležitosti konsekrácie Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa v obci Demjata.

Kostol pochádza z roku 1774 a niektoré jeho časti už potrebovali opravu. Podľa farára Eugena Fejcza sa  vymenil  oltár a po konzultácii s liturgickou komisiou našli riešenie aj pre ambón a bohostánok.

V kostole vymenili aj dlažbu, okná, elektrifikáciu a osvetlenie. Samozrejme kostol bolo nutné aj vymaľovať tak, aby priestor bol dôstojný, kultúrny a príťažlivý, aby ľudia s radosťou navštevovali tento chrám , dodal farár Fejczo.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč vo svojom príhovore spomenul, že každý kostol nesie v sebe rozmer daru, ale aj záväzku. Tento záväzok sa dá zhrnúť do troch písmen S. Najprv je to záväzok sláviť. Kostol je tu preto, aby bol plný, obývaný a aby sa v ňom neustále slávilo, aby tu ľud prinášal obetu. 

Po druhé , o kostol sa treba starať. Kostol je totiž vizitkou farského spoločenstva i obce, kde stojí. Je to vyjadrenie istej jednoty spoločenstva. Vieme sa dať dokopy a kostol postaviť, či ho obnoviť.

A je tu aj tretie S a to je záväzok stávať sa. Nie len budujeme chrám, ktorý potom zasvätíme Bohu, ale chrámom sa stávame aj my. Teda obnova kostola nie je cieľ, kam smerujeme, ale je to prostriedok, ktorý nám pomáha, aby tým, keď tu budeme vstupovať, modliť sa a sláviť obetu, aby sme sa tým stávali Božím chrámom. My totiž máme prinášať na tento svet Krista, uviedol biskup Marek Forgáč.

Nie len kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Demjate čakajú ešte menšie opravy, ale rovnako aj vo farskej obci Tučík farníci plánujú ešte opravu exteriéru farského chrámu, aby oba kostoly mohli dlhé desaťročia slúžiť tunajším veriacim.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová