Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
09. septembra 2019

Biblické stretnutia na tému Ježišove znamenia v Jánovom evanjeliu na KVP

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP pozývajú na biblické stretnutia na tému Ježišove znamenia v Jánovom evanjeliu. Stretnutia, ktoré sú otvorené pre širokú verejnosť, sa uskutočnia v budove farského úradu, Triede KVP 6 v Košiciach so začiatkom vždy o 18.45.

Témy a program:
17. 9. 2019   Premenenie vody na víno (Jn 2,1-11)
24. 9. 2019    Uzdravenie syna kráľovského služobníka (Jn 4,46-54)
1. 10. 2019    Uzdravenie ochrnutého (Jn 5,1-18)
8. 10. 2019    Rozmnoženie chleba (Jn 6,1-15)
15. 10. 2019    Kráčanie po mori (Jn 6,16-21)
22. 10. 2019    Uzdravenie slepého (Jn 9,1-7)
29. 10. 2019    Vzkriesenie Lazára (Jn 11,1-44)

KVP Jan 2019 final poster.pdf

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová