Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
19. jula 2021

Arcidiecézna púť v Gaboltove

Farnosť Gaboltov je tradičným  pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej sa tu od piatka 16. júla do nedele 18. júla  uskutočnila arcidiecézna púť.

Program v réžii pátrov Redemptoritov, ktorí toto miesto spravujú, potešil množstvo pútnikov z farnosti i širokého okolia.  Piatkový večerný program pripravil  redemptorista páter Michal Zamkovský. Sobotný program sa začal modlitbou v hodinu Božieho milosrdenstva, radostným ružencom formou večeradla, a rozjímaním o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.

Svätú omšu o 18.00 hod. celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.  Vo svojom príhovore, okrem iného, pripomenul aj dôležitosť duchovnej rodiny. „Panna Mária chce byť s nami v našich životných príbehoch. V našich rodinách, ale túži byť s nami aj na ceste viery, teda v našej duchovnej rodine. A práve ona nás učí ako plniť Božiu vôľu. Lebo ona ju plnila v neustálej modlitbe a službe. Pokúšajme sa o to aj my. Mária je prameňom dobrých inšpirácií pre efektívnejšiu spoluprácu s Bohom.“ Sobotňajší nočný program v Gaboltove vyplnila adorácia, rozprávanie o dejinách pútí do Gaboltova, histórii Bratstva sv. Škapuliara a nočná sv. omša.

Arcidiecézna púť v Gaboltove vyvrcholila v nedeľu dopoludnia. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. slúžili spoločne košický arcibiskup Mons. Bernard  Bober a pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč.  Ten bol zároveň aj kazateľom.  V kázni sa vrátil k obdobiu vrcholiacej pandémie, ktorý bol časom improvizácie. A v ňom nám bola inšpiráciou práve Mária. „ Kríza, ako aj každý kríž môže byť i požehnaním. I tu môžeme spomenúť situáciu z Máriinho života. Veď aj Ona prežívala čas kríz a príkoria. Jedným z nich bol čas, keď musela utekať pred prenasledovateľom Herodesom do Egypta. Kresťanská cirkev v Egypte dnes slávi túto biblickú udalosť ako sviatok. Pretože k nim - do Egypta, prišla svätá rodina. Tu sledujeme, ako sa udalosť z jedného pohľadu negatívna, stáva z druhého pohľadu sviatkom. Podobne to platí o každej kríze. Každá je kritická, veď preto je krízou. Ale my kresťania máme mať tú schopnosť premieňať to náročné, na užitočné. Ťažké na krásne, bolestné na požehnanie. Nedajme sa uniesť malomyseľnosťou. Buďme reálni a zároveň odovzdaní Bohu.“

Odpustovej slávnosti v Gaboltove sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich. „Bolo cítiť hlad ľudí a veľkú túžbu zúčastniť sa na slávnosti. Sme za to vďační, a sme veľmi povzbudení. Tieto tri dni boli skutočne požehnaným časom!“ povedal farár Tomáš Regeš, CSsR. Najbližšie podujatie, ktoré sa pripravuje na pútnickom mieste v Gaboltove je Púť mužov koncom augusta.


Fotogaléria


Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová