Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
15. októbra 2022

Arcibiskup Bernard Bober je novým predsedom KBS

V pondelok 10. októbra 2022 na plenárnom zasadnutí  KBS v Badíne bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober  v  tajných voľbách zvolený za nového predsedu Konferencie biskupov Slovenska na obdobie štyroch rokov.  Medzi prvými gratulantmi nechýbal ani pomocný biskup Marek Forgáč.

Otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi srdečne blahoželám k zvoleniu za predsedu Konferencie biskupov Slovenska a keďže už nejaký čas mám možnosť vnímať náročnosť služby biskupa na diecéznej či národnej úrovni, o to viac mu prajem síl, zdravia a hlavne požehnania. Zároveň ho uisťujem o mojej pomoci, v čomkoľvek to bude potrebné. 

Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, generálny vikár

 

Vaša Excelencia, otec arcibiskup, úprimne sa radujeme z Vášho zvolenia za predsedu KBS. Nech Vaše pôsobenie na tomto poste je obohatením a užitočným pre našu cirkev, pro celý národ, ale aj pre Vás. Želáme Vám, aby ste svoje talenty dokázali naplno využiť k ohlasovaniu radostnej zvesti a obhajobe našej viery. V mene svojom i v mene všetkých Vám z celého srdca gratulujem a v modlitbe vyprosujem bohaté dary Ducha svätého. Nech radosť z Pána je Vašou silou (por. Neh 8,10).                           

Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti, pastoráciu rómov a misijné diela

 

Drahý otec arcibiskup, v týchto časoch, v ktorých sa zamýšľame nad synodalitou Cirkvi, sme s veľkou radosťou prijali správu o Vašom menovaní za predsedu KBS. A keďže každý úrad v Cirkvi je službou a zodpovednosťou pred Bohom i ľuďmi, k úprimnej gratulácii chceme pripojiť naše modlitby i pomocnú ruku, aby aj cez toto poslanie sa zjavne odzrkadlilo Kristovo víťazstvo vo Vašej biskupskej službe. V mene všetkých veriacich a presbyterov košickej arcidiecézy

ThDr. Vladimír Šosták, PhD. , biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov

 

Drahý otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Páčilo sa Duchu Svätému a biskupom Slovenska, ktorí si Vašu Excelenciu na jesennom Plenárnom zasadaní KBS zvolili za svojho predsedu. Úprimne Vám gratulujeme a tešíme sa, že ste verný svojmu heslu: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“ ich voľbu aj prijali. Vzali ste na seba neľahké bremeno a tým ste dali nám kňazom i veriacim príklad, ako sa treba s pokorou i odvahou postaviť k novým výzvam a úlohám na pastoračnom poli. Nakoľko to bude možné, chceme Vám byť nápomocní. A od Všemohúceho Vám vyprosujeme všetky potrebné milosti, múdrosť, pevné zdravie a potrebnú dávku humoru, bez ktorého je obťažná spolupráca s Duchom Svätým.

Mons. JCDr. Peter Holec , súdny vikár

 

Vaša Excelencia, otec arcibiskup, k Vašemu zvoleniu za predsedu KBS v prvom rade z úprimného srdca gratulujem. Zároveň prajem aj vyprosujem hlavne múdrosť, predvídavosť a prezieravosť, dar počúvať i komunikovať. Nech vždy viete v správny čas pozdvihnúť hlas ale aj mlčať. Nech Vás Duch Svätý v nasledujúcich štyroch rokoch sprevádza, aby ste ako dobrý pastier viedli našu Cirkev v týchto neľahkých časoch vždy správnym smerom.

 ThLic. Ján Urban, MBA,  moderátor – riaditeľ ABÚ

 

V mesiaci svätého ruženca sme sa dozvedeli o novej službe predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorá bola zverená nášmu arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi. Nech Pán žehná o. arcibiskupa Bernarda v jeho novej službe. My ho budeme sprevádzať našimi modlitbami. Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Karola Boromejskeho v Košiciach.

ThDr. Štefan Novotný, PhD , rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
 

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku
Anna Kolesárová
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Dotácia Odstraňovanie následkov po zemetrasení