S ľútosťou oznamujeme všetkým príbuzným a známym,

že vo štvrtok 19. októbra 2017 vo veku 87 rokov zomrela matka kňaza

Margita Nováková rod. Kuľková

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú

v pondelok 23. októbra 2017 o 10.30 hod.

vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

Parte: