S hlbokým zármutkom a s kresťanskou vierou vo vzkriesenie

oznamujeme, že dňa 1. januára 2018 povolal vo veku 66 rokov Pán života

do večnosti našu manželku, mamu a starú mamu

Máriu Krivdovú, rod. Lojanovú

pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú

vo štvrtok 4. januára 2018 o 13.00 hod.

na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

 

 

Parte:Parte – Mária Krivdová