Spišská Kapitula 3. mája (TK KBS) – Vo veku 76 rokov dnes zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majda.

 

Pohrebné obrady začnú vo štvrtok 10. mája pohrebnou svätou omšou o 10:00 h v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Po svätej omši uložia pozostatky otca biskupa Tondru na cintoríne v Spišskej Kapitule.

Životopis  (archív Spišskej diecézy)

4. 6. 1936 – narodený v Spišských Vlachoch
1954 – maturita na Jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi
1954 – 1957 – štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave
1957 – 1962 – štúdium na CMBF v Bratislave
1. 7. 1962 – kňazská vysviacka v Bratislave
1. 8. 1962 – 31.10. 1963 – kaplán v Levoči
1. 11. 1963 – 14. 4. 1970 – správca farnosti v Hnilci
15. 4. 1970 – 30. 9. 1978 – správca farnosti v Zázrivej
1. 10. 1978 – 30. 9. 1980 – kaplán v Zázrivej
1978 – ThDr. z teológie CMBF v Bratislave
1978 – 1983 odborný asistent na katedre morálnej teológie na CMBF v Bratislave
1. 10. 1980 – 14. 10. 1983 – správca farnosti v Zázrivej
15. 10. 1983 – 14. 4. 1987 – správca farnosti v Tvrdošíne
15. 4. 1987 – 8. 9. 1989 – správca farnosti v Levoči
1. 2. 1988 – 31. 3. 1989 – prodekan v dekanáte Spišská Nová Ves
1. 4. 1989 – 8. 9. 1989 – dekan v spišskonovoveskom dekanáte
26. 7. 1989 – menovaný za diecézneho biskupa Spišskej diecézy
9. 9. 1989 – konsekrovaný v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Konsekrátor: kardinál Jozef Tomko. Spolukonsekrátori: Mons. Colasuono, arcibiskup, Mons. Ján Sokol, arcibiskup.
1990 – odborný asistent na Teologickom inštitúte CMBF UK a TF KU v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (morálna teológia, kresťanská sociológia)
12. 7. 1993 – habilitácia na docenta súčasne garant a prednášateľ morálnej teológie na RK CMBF UK – TI v Spišskom Podhradí
3. 10. 1994 – Konzultor Kongregácie pre katolícku výchovu
12. 12. 1997 – menovaný prezidentom SR za profesora v odbore teológia
23. 4. 1990 – podpredseda Biskupskej konferencie ČSFR
11. 6. 1991 – predseda Biskupskej konferencie ČSFR po abdikácii kardinála Tomáška
4. 5. 1993 – predseda Konferencie biskupov Slovenska (abdikoval kvôli chorobe 13. 4. 1994); opätovne zvolený 31.8.2000, 16.9.2003 a 3.10.2006; predsedom KBS do 28.10.2009
predseda Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS
člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty KU v Košiciach
1. 1. 2003 – prezident Rudolf Schuster mu udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy
11.12.2007 – Dr. h. c. udelený Trnavskou univerzitou
4. 8. 2011 – Svätý Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu spišského diecézneho biskupa a ustanovil ho za Apoštolského administrátora Spišskej diecézy.
10. 9. 2011 – na dôchodku

Zdroj: Spišská diecéza, foto: tkkbs.sk