V stredu 5.decembra 2012 vo večerných hodinách zomrel kňaz Štefan Šanta.

Štefan Šanta sa narodil  21.11.1942 v obci Cejkov. Za kňaza bol vysvätený 18.júla 1972 v Bratislave. Svoju kňazskú službu vykonával vo farnostiach 1972 Vranov nad Topľou, 1973 Vechec, 1990 Zemplínsky Branč, 1995 Jankovce, 1996 Trebišov, 1997 Taliansko, 1999 Vyšný Klatov, 2004 výpomocný duchovný Trebišov

Spoločná rozlúčka so zádušnou svätou omšou za kňaza Štefana bude v Trebišove v pondelok 10. decembra 2012 o 10.00 hod. a následne bude zádušná svätá omša s pohrebnými obradmi v jeho rodisku v Cejkove popoludní o 13.30 hod..

Dušu zosnulého kňaza odporúčame do vašich modlitieb.