S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 11. februára 2019 v Stropkove
zaopatrený sviatosťami zomrel

 vdp. Peter Gostič

Narodil sa 15. januára 1961 v Stropkove. Kňazskú vysviacku prijal 19. 6. 1988 v Rožňave. Pôsobil vo farnostiach: Michalovce, Veľký Šariš, Nováčany, Čaňa, Hankovce, Žbince, Nižný Hrušov, Košice – Kráľovná pokoja a Ražňany.

Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú v stredu 13. februára 2019 o 14.00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove.

Requiescat in pace!

Parte – vdp. Peter Gostič