V nedeľu 14. 5. 2017 si Pán života a smrti k sebe povolal  o. Dominika Girašeka, administrátora gréckokatolíckej farnosti v Ostrave. Pôsobil aj ako birituál vo farnosti Opava a Jeseník.

Dp. Dominik Girašek sa narodil v r. 1982 v Prešove. Vyrastal v obci Rožkovany. Za kňaza bol vysvätený 6. 10. 2012 na Svatém Kopečku pri Olomouci.

Zomrel v ostravskej fakultnej nemocnici. Zanechal po sebe manželku Petru a dcéru Beátku.

Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok, 19. 5. 2017 o 14:00 v bazilike Navštívenia Panny Márie na Svatém Kopečku pri Olomouci.

Prosíme o modlitbu za zomrelého i jeho rodinu.

Vičnaja jemu pamjať i blaženyj pokoj!

Krátke video o jeho službe:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/415236100121003/obsah/393763-dominik-girasek