Srdečne pozývame všetkých zasvätených i laikov na Omšu svätenia olejov (Missa chrismatis) do katedrály sv. Alžbety na Zelený štvrtok o 9.30 hod. Pri tejto sv. omši Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita spolu s biskupmi a kňazmi diecézy posvätí oleje: krizmu, olej katechumenov a olej chorých, ktoré sa budú počas roka používať v celej diecéze k udeľovaniu sviatostí. Taktiež si pri sv. omši biskupi a kňazi obnovia svoje kňazské sľuby.