Nadácia výchova a vzdelávanie Košice v spolupráci s Teologickou fakultou KU pripravili pre širokú verejnosť  seminár s názvom Závislosti a rodina.

 

Tri manželské páry, ktoré prešli skúsenosťou v Komunite Cenacolo sa podelili o svoje zážitky. Čo urobí závislosť s rodinou a čo môže urobiť so závislosťou rodina? Toto boli témy, o ktorých sa hovorilo a diskutovalo.  Hostia podujatia – rodičia zo svojej  pozície opísali, ako popri svojich deťoch  prežili peklo závislosti. Pokúšali sa im pomáhať svojimi silami, cez lekárov až nakoniec našli cestu cez Komunitu Cenacolo.  Zhodli sa, že závislosť zmení život celej rodiny a dotkne sa každého jej člena. Preto aj cesta uzdravovania nie je len cestou pre závislého,  ale premieňať sa musia všetci v rodine.

Záštitu nad podujatím prijal pomocný biskup Marek Forgáč. Ako povedal v úvode podujatia: „Téma závislostí sa často vracia.  Okruh vecí, ktoré ničia život je totiž veľmi široký. Osobitne si vážim, že dnes tu máme rodiny. V rodine sa totiž musia liečiť zranenia a závislosti. To, čo sa vo vzťahoch pokazilo musí sa vo vzťahoch aj napraviť.“

Nadácia výchova a vzdelanie pri Kňazskom seminári v Košiciach, ktorá toto stretnutie zorganizovala sa rozhodla pokračovať v prednáškach a osvete pre odbornú i laickú verejnosť. Ako uviedol rektor Kňazského seminára Štefan Novotný  „ Tento formát je účinný pre viaceré strany. Budúci kňazi môžu takto získavať kontakt s realitou. Stretnú osobnosti, ktoré  majú čo odovzdať a môžu sa konfrontovať s realitou. Nebojíme sa otvárať ani tie najťažšie témy. A to je obohatením aj pre širšiu verejnosť. Dnes sme hovorili o závislostiach a naše najbližšie stretnutie sa bude venovať sexuálnemu zneužívaniu. Aj túto náročnú tému treba otvoriť a hovoriť o nej. Nie formou senzácie, ale pohľadom odborníkov a ľudí pracujúcich v tejto oblasti.“  Spomínané stretnutie sa uskutoční  29. apríla  a bude sa niesť v  dvoch rovinách. Dopoludnia je pripravený odborný seminár a popoludní od 16.30 hod. bude téma sexuálneho zneužívania predstavená širokej verejnosti.