Výzva pre občanov Slovenska na národnú púť do Šaštína – 15. septembra 2012  

Vážené občianky a  občania Slovenska,

obraciame sa na Vás všetkých, bez ohľadu na sociálne postavenie, národnostnú, či náboženskú príslušnosť, aby ste pomohli zachovať sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska ako deň pracovného pokoja!

Tento rok môže byť posledný, kedy bude tento sviatok uvádzaný ako deň pracovného pokoja. História tohto sviatku má však niekoľko storočnú históriu.  Nie náhodou bol tento sviatok po vzniku Slovenskej republiky zaradený aj medzi dni pracovného pokoja! V tomto období si práve pripomíname 250 rokov od posvätenia národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Vážené občianky, vážení občania,

pozývame Vás, aby ste prišli z celého Slovenska do Šaštína 15. septembra 2012!  Vieme, že v čase ekonomickej krízy je to pre mnohých z Vás veľká obeta! Vaša osobná účasť je však  potrebná. Takto vyjadríme svoje odhodlanie, odvahu a postoj, že nám záleží na našich duchovných, kultúrnych a náboženských koreňoch. Vážime si svoju históriu a generácie ľudí, ktorí žili pred nami, a ktorí často v ťažkých časoch prosili Pannu Máriu o príhovor.

Takto tiež vyjadríme svoju osobnú podporu zachovaniu sviatku Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska ako dňa pracovného pokoja! 

 

Ďakujeme Vám ! Tešíme sa na stretnutie 15. septembra 2012 v Šaštíne.

Iniciatíva občanov za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja.

Martin Dilong, Maria Guregová, Janka Pulmannová, Ondrej Binder, Terézia Lenczová, Peter Mášik.

V Bratislave 26. 7. 2012

Verejná výzva – občania SR Verejná výzva – poslanci NR SR Petícia za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie