Drahí bratia a sestry!

S radosťou vám oznamujeme,  že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť  farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídl. KVP titulom diecézna svätyňa

Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní.

Program slávenia:

14.00 h. sprievod pútnikov k Bráne milosrdenstva z parkoviska pri kláštore Bosých karmelitánok na ulici Jána Pavla II., č. 7

15.00 h. modlitba v Hodine milosrdenstva v kostole Božieho milosrdenstva

15.30 h. slávnostná svätá omša na ukončenie Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva so zverejnením dekrétu o vyznačení kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach titulom diecéznej svätyne

Na toto slávenie vás srdečne pozývame

Peter Novák, farár a veriaci farnosti