Od 21. – 23. októbra 2011 sa Vysoká nad Uhom stane miestom stretnutia mladých z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili ( 444 účastníkov) na Púť radosti. Jej témou sú slová apoštola Pavla: Láska všetko verí. Program bude prebiehať v priestoroch Základnej školy v Pavlovciach nad Uhom a začneme sv. omšou v piatok o 20.00. Počas víkendu ponúkame spoločenstvo v skupinke, príležitosť obnoviť sa vo viere,  prednášku p. kaplána Mareka Vargu, svedectvá, možnosť prijať sviatosť zmierenia, modlitbu príhovoru, adoráciu a púť k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Na záver slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 8.30 bude sláviť Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Podrobný program stretnutia je na stránke www.domcek.org.

Marek Uličný, vicerektor Domu Anky Kolesárovej