Katechéti Košickej arcidiecézy sa stretli 7. septembra na slávnostnom otvorení školského roka 2018/2019. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského a v seminárnom kostole.

Na úvod sa konalo Veni Sancte spojené so svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Kazateľom bol biskupský vikár Vladimír Šosták. Ten vo svojej homílii okrem iného vyzval katechétov k opravdivému nasledovaniu Krista. „ Ak budeme tým, čím máme byť, opravdiví Ježišovi učeníci, budeme potom svedčiť o tom,  že Boh je príťažlivý.

 

Ježiš povedal svojim učeníkom, budete mi svedkami. On im to oznamuje. Ak sú opravdiví učeníci oni si to ani neuvedomujú, ale svedčia o živom Bohu a pôsobiacom Bohu. A ja nám zo srdca všetkým prajem, aby sme dokázali byť svedkami toho, že náš Boh, ktorý stvoril celý vesmír je úžasný, a že priťahuje.

Musíme sa pýtať, či dobre sprítomňujeme príťažlivosť Božiu. Tak modlime sa, aby sme svojim životom dokázali sprítomňovať príťažlivosť nášho Boha. Prosme tak, ako sme prosili v žalme. Bože zošli svojho ducha a obnov tvárnosť tej zeme, z ktorej sme všetci stvorení.“

V závere svätej omše arcibiskup Bernard Bober povzbudil katechétov, aby boli hrdí na svoju misiu, ktorú dostali od biskupa. Aby nezabúdali, že obdŕžali misiu,  ktorú majú plniť a byť evanjelizátormi – v kolektíve učiteľov aj medzi deťmi.

 

Po svätej omši sa katechéti zišli v Aule Teologickej fakulty. Tu si z rúk arcibiskupa prevzali ďakovné listy učitelia, ktorí vyučujú 10 až 20 rokov náboženstvo. Nasledoval metodický seminár zameraný na biblické knihy,  ktoré sú aktuálne v tomto ročníku Biblickej olympiády. Seminár si pripravil biblista a v súčasnosti rektor kňazského seminára Štefan Novotný. Na záver stretnutia sa katechéti oboznámili s informáciami a organizačnými pokynmi Diecézneho katechetického úradu pre aktuálny školský rok.