TK KBS: Nového dekana Teologickej fakulty (TF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku, prof. Cyrila Hišema dnes, 1. októbra, inaugurovali na slávnostnom zhromaždení akademickej obce v Košiciach. Na slávnosti nechýbal Veľký kancelár, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober i rektor KU Tadeusz Zasępa, ktorý spolu s novým dekanom poďakovali jeho predchodcovi prof. Antonovi Konečnému a celému vedeniu za vybudovanie fakulty a ich doterajšiu prácu. Medzi hosťami boli aj zástupcovia iných slovenských a zahraničných univerzít, ktorí v príhovoroch vyjadrili želanie pre ďalšiu akademickú spoluprácu.

Prof. Cyrila Hišema zvolil akademický senát fakulty 13. mája 2011. Podľa platného štatútu fakulty ho vo funkcii potvrdili veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a Kongregácia pre katolícku výchovu vo Vatikáne. Menovací dekrét si prevzal z rúk rektora začiatkom septembra. Profesor Hišem (1970) pôsobil ostatné obdobie ako prodekan TF KU pre vedu a vysokoškolský pedagóg. V máji 2008 ho prezident SR vymenoval za profesora v odbore katolícka teológia, okrem nej sa zaujíma o cirkevné dejiny a históriu. Je predsedom združenia Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu, ako profesor pôsobí na Katedre histórie a biblických vied TF KU.

TK KBS informoval Stanislav Vinter