Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove opäť organizuje : Arcidiecézny volejbalový turnaj Košickej arcidiecézy. Uzávierka prihlášok je do 12.2.2012. Prehľad zaregistrovaných tímov a viac informácií nájdete na www.premladez.sk