Bratislava 10. augusta (TK KBS) Historici Ústavu pamäti národa (ÚPN) Pavol Jakubčin a František Neupauer vystúpia s prednáškami 20. augusta v Košiciach na podujatí, ktoré je venované životnému jubileu Mons. Bartolomeja Urbanca. Pri tejto príležitosti uvedie Ústav pamäti národa publikáciu Bartolomej Urbanec – dvadsať rokov pod dohľadom ŠtB, ktorá vznikla vďaka spolupráci s Pavlom Hricom a Vydavateľstvom Michala Vaška.

„Publikácia predstavuje cenný záznam nebojácnosti a vzdoru v čase neslobody a to nielen kňaza Bartolomeja Urbanca, ale i mnohých mladých v jeho okolí. Záznamy ŠtB, vedenie štyroch spisov k osobe Bartolomeja Urbanca, sledovačky, podpisy desiatok príslušníkov ŠtB a ďalších desiatok agentov a spolupracovníkov tajných služieb plasticky vykresľujú obdobie normalizácie, obmedzujúce slobodu človeka,“ uviedol spoluzostavovateľ publikácie a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN František Neupauer. V publikácii sa objavia informácie o činnosti Bartolomeja Urbanca v čase „Pražskej jari“, zložitom období mimo pastorácie i o tom, ako ho Štátna bezpečnosť obviňovala z vedenia ozbrojenej skupiny, ktorá pripravuje atentát na Gustáva Husáka.

Podujatie, ktoré zastrešuje farnosť Kráľovnej pokoja a ÚPN, je otvorene pre verejnosť. Program sa uskutoční v Kultúrno-spoločenskom centre Južan v Košiciach (Smetanova 4) pri príležitosti životného jubilea 80. narodenín Mons. Bartolomeja Urbanca. Ukončí ho ďakovná svätá omša v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke ÚPN (TUTU).