Košice, 6. februára (TK KBS) – Predseda komisie Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, košický arcibiskup Bernard Bober si v piatok 3. februára pozval na stretnutie recenzentov a tvorcov nového kurikula predmetu Katolícke náboženstvo, náboženská výchova. Pri tejto príležitosti chcel vyjadriť poďakovanie za tento projekt, ktorý po šiestich rokoch prichádza k svojmu záveru. Potreba nového kurikula vznikla na základe medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou.

„Pôvodná koncepcia kládla dôraz na odovzdávanie právd viery disciplinárnym spôsobom a vlastne celá tá nová koncepcia kladie základné nasmerovanie v tom, že nestačí len odovzdať pravdy viery a hotovú odpoveď, ale dôležitá je osobná formácia a rozvoj, aby vôbec sa chcel pýtať na tie náboženské pravdy, na zmysel života,“ hovorí pre Rádio LUMEN o základnej zmene koordinátorka projektu Jana Hurajtová.

Nové metodiky vyučovania náboženstva reflektujú aj na zmeny spoločnosti a zameriavajú sa i na novú reč, ktorou sa podávajú náboženské pravdy mladej generácii. „Mnohé metodiky vnímam ako náročné pre učiteľov náboženstva, pretože vyžadujú čas, prípravu a ďalší dôležitý rozmer je dáva sa veľký priestor Svätému písmu a to isté je vlastne cieľom
aj týchto metodík, to znamená poukázať akým spôsobom do situácie životných, ktoré človek prežíva vstupuje kresťanstvo, vstupuje zjavená pravda Bohu,“ povedal recenzent František Trstenský.

Zdroj: Rádio LUMEN (monitor)