Hľadať odpovede na otázky, vymieňať si skúsenosti a diskutovať na aktuálne témy. Takáto bola náplň stretnutia kňazov, ktorí pracujú s mladými na území Košickej arcidiecézy. V Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa vo štvrtok 24. januára  zišli diecézni aj rehoľní kňazi aktívni v pastorácii mládeže spoločne s arcibiskupom Bernardom Boberom a pomocným biskupom Markom Forgáčom.

Myšlienka na pravidelné stretávania kňazov pracujúcich s mládežou vznikla spontánne medzi kňazmi, a od roku 2017 sa už tieto stretnutia konajú pravidelne.  Program stretnutia pozostával zo svätej omše v kaplnke kňazského seminára. Nasledovala prednáška Jozefa Kadlica, kňaza pôsobiaceho v Centre pre mládež v diecéze Litoměřice (ČR). Téma, ktorej sa venoval bola pastorácia mládeže a príprava mladých ku sviatosti birmovania v podmienkach Českej cirkvi. No a práve téma prípravy mladých na sviatosť birmovania bola aj hlavnou témou stretnutia. Ako uviedol  biskup Marek Forgáč „Najdôležitejšou časťou stretnutia je práca v skupinách, kde sú pripravené body, o ktorých diskutujeme. Naše rozhovory nakoniec vyhodnotíme a prijmeme závery. Dôležitou je napríklad aj téma samotných príprav na sviatosť birmovania. Vo farnostiach totiž prebieha rôzne a možno by stálo za uváženie jej zjednotenie. Prípadne zjednotenie posudzovania kritérií vhodnosti, alebo nevhodnosti kandidátov na sviatosť birmovania. Zaujímajú nás názory kňazov na tieto otázky.“

Ďalšie stretnutie kňazov angažujúcich sa v pastoračnej činnosti pre mladých bude opäť o rok.