„Stratégie lásky“ takto bola nazvaná 10. púť zrelosti, ktorú zorganizoval za pomoci dobrovoľníkov Dom Anky Kolesárovej tento víkend v Pavlovciach nad Uhom. Pre 220 účastníkov nad 23 rokov to bol čas duchovnej obnovy, budovania vzťahov na mieste, kde vydala svedectvo Božia služobnica Anka Kolesárová, keď zomrela pri obrane čistoty.  V utorok 22. novembra  si pripomenieme 67. výročie jej násilnej smrti.

Tému stretnutia nám priblížil v prednáške duchovný správca UPC Košice Marek Forgáč a  Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup, ktorý pri sv. omši mladých povzbudil nebáť sa žiť kresťanské hodnoty. Najkrajšie vyjadrenie lásky človeku bolo na Veľký piatok. Po večerných svedectvách nasledovala moderovaná adorácia, ktorou sa niesla myšlienka odovzdanosti života Bohu. V nedeľu sa účastníci rozišli do celého Slovenska s odhodlaním žiť stratégiu lásky Ježiša Krista v konkrétnom živote.