Štatút presbyterskej rady Štatút kolégia konzultorov Štatút diecéznej ekonomickej rady Štatút diecéznej pastoračnej rady Štatút farskej pastoračnej rady Štatút farskej ekonomickej rady Štatút diecézneho katechetického úradu Štatút diecézneho školského úradu Štatút rady pre katolícke školy Štatút diecézneho kňazského domova Štatút arcidiecézneho centra pre mládež Štatút univerzitného pastoračného centra