V nedeľu 4. septembra sa na košickom sídlisku Nad jazerom konala slávnostná odpustová svätá omša pri príležitosti sviatku Svätých košických mučeníkov. Farnosť sv. košických mučeníkov si zároveň v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku a 16 rokov od konsekrácie kostola zasväteného košickým mučeníkom.

Hlavným celebrantom odpustovej svätej omše bol košický arcibiskup Bernard Bober. Vo svojej homílii vyzdvihol nielen samotnú spomienku na košických mučeníkov, ale hlavne slová sv. Písma, ktoré ich spájajú s dnešnou dobou. „Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Boha“. Ako uviedol arcibiskup, práve toto robí dobrého kresťana kresťanom. To o čo sa usilujeme, o čom najviac premýšľame a čo zaplňuje naše vnútro nás približuje, alebo naopak vzďaľuje od ideálov kresťanstva. Okrem toho, že prirodzene musíme venovať svoj čas veciam bežného života, mala by v každom z nás existovať hierarchia dôležitých hodnôt, pretože ľudské šťastie spočíva v zjednotení s Bohom. Traja košickí mučeníci s Bohom skutočne zjednotení boli a preto vydržali všetky príkoria. Zjednotenie s Pánom tak prinesie aj nám víťazstvo nad sebou samým i nad ťažkými časmi, v ktorých žijeme.

 

22. apríla 1990 pápež Ján Pavol II. v Bratislave posvätil základný kameň pre stavbu kostola na košickom sídlisku Nad jazerom s titulom patrónov – blahoslavených Košických mučeníkov. S platnosťou od 1. júla 1991 diecézny biskup Alojz Tkáč vyčlenil sídlisko Nad jazerom spod Farnosti Kráľovnej Pokoja – Košice Juh a zriadil novú Farnosť Košice – Nad jazerom. K farnosti pričlenil aj filiálku Vyšné Opátske. Samotný kostol Košických mučeníkov bol dokončený a slávnostne konsekrovaný 25. júna 1995. Po svätorečení košických mučeníkov sa do chrámu dostal obraz košických mučeníkov, ktorý slúžil, ako hlavný oltárny obraz pri omši pápeža Jána Pavla II. na košickom letisku dňa 2. júla 1995. Okrem toho sú v chráme k úcte veriacich uložené aj relikvie svätých Košických mučeníkov.