Vranov nad Topľou je významným pútnickým miestom Hornozemplínskeho regiónu i košickej arcidiecézy. Bazilika minor Narodenia Panny Márie v tomto meste je v súčasnosti pod správou rehole Pavlínov, ktorí tu pôsobia s prestávkami už od 17 storočia. V nedeľu 16. januára si počas slávnostnej sv. omše Pavlíni i vranovskí veriaci pripomenuli odpustovou slávnosťou spomienku na sv. Pavla pustovníka – patróna rehole

Sv. Pavol Thébsky je v Cirkvi označovaný za prvého pustovníka vôbec. Počas vlády cisára Décia sa v roku 249 uchýlil pred prenasledovaním na púšť. Jeho nedobrovoľný útek sa zmenil na dobrovoľnú odlúčenosť od ľudí a zasvätenie Bohu. Pravdepodobne inšpirovaný pustovníckou spiritualitou sa o mnoho storočí neskôr, v r. 1246 ostrihomský kanonik Eusébius zriekol svojho majetku a so súhlasom ostrihomského arcibiskupa odišiel do okolitých vrchov žiť životom pustovníka. Na podnet vízie, ktorú mal počas rozjímania zjednotil pustovníkov v Uhorsku a založil rád sv. Pavla prvého pustovníka. Tohoročnú slávnostnú svätú omšu, ku cti spomínaného svätca, celebroval v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou košický arcibiskup Bernard Bober. Veriacim pripomenul osobnosť sv. Pavla pustovníka a zdôraznil, že to, čím v minulosti žili otcovia púšte bolo Božie kráľovstvo a všetko ostané bolo pre nich až na druhom mieste. A práve táto skutočnosť by mala byť výzvou a inšpiráciou aj pre ľudí dneška. Samotnej slávnosti predchádzala týždňová príprava na farskej úrovni. V dňoch pred odpustovou slávnosťou sa veriaci vo farnosti modlili Deviatnik ku cti sv. Pavla prvého pustovníka a spievali Hymnus k sv. Pavlovi, ktorý opisuje udalosti zo života tohto svätca. Tie bude veriacim v umeleckom stvárnení aj naďalej pripomínať bočný oltár sv. Pavla – prvého pustovníka, ktorý sa v interiéri Baziliky Minor vo Vranove nad Topľou nachádza.