V sobotu 4. novembra   popoludní sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho  v Košicicach uskutočnila slávnosť sv.  Karola Boromejského , patróna košického kňazského seminára ,  spojená s udelením lektorátu , akolytátu a prijatím bohoslovcov medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.

 

Pred homíliou predstavil rektor seminára Štefan Novotný   v službe nového lektora Dominika Adamčíka  a na službu  akolytu bol ustanovený František Petruška .

V homílii  vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule   Jozef  Holubčík  poukázal  na historícký odkaz  sv. Karola Boromejského, ktorý založil prvý seminár v histórii a ktorý vynikal  múdrosťou,  „nie ako ju vníma tento svet, ale ako ju poznáme z čias Šalamúna, mudrosť ktorá prosí o to , aby človek dokázal ctiť Boha.

Svoju múdrosť postavil  na vzdelaní ,študoval cirkevné právo a na duchovnom živote  a askéze. Keď vypukol mor v Miláne , prichádza do mesta , obnovuje nemocnice, do ktorých povoláva reholníkov. Pri nástupe na biskupský stolec dbal najmä na zachovanie sviatostnej nedele , zachovávanie pôstu a život v manželstve.“

Za košickú arcidiecézu  boli prijatí kandidáti diakonátu a knazstva Jakub Farkaš,  Rastislav Gonci , Patrik Janó , Marek Marcin , Martin Miškuf, František Petruška , Michal Irsák, Jonatan Patrik Petrík.

Na záver arcibiskup Bernard Bober podakoval rodicom a súrodencov nových  kandidátov. „Myslite na nich a pripomínajte im , aby  sa ľudsky vyformovali a aby sa formovali  v božích  mužov.“