„Niet Cirkvi bez Turíc. A chcel by som dodať: niet Turíc bez Panny Márie.“ /Benedikt XVI./

Pod týmto mottom sa v dňoch 17. 5. – 27. 5. 2012 v mariánskej svätyni v Gaboltove, v košickej arcidiecéze konala novéna pred Turícami, kde spolu s Máriou plynuli modlitby mnohých pútnikov z celej arcidiecézy s prosbou o dary Ducha Svätého a nové Turíce pre nás i pre celý svet.

Turičnú novénu otvoril P. František Boldy, CSsR na slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
Každý deň prichádzalo množstvo pútnikov nielen z dekanátu Bardejov, ale z celej Košickej arcidiecézy.
Spoločný modlitebný program sa začínal o 17.00 hod., ktorý sa skladal z modlitby večeradla zo zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, modlitbou deviatnika k Duchu Svätému, sv. omše, moderovanej adorácie a na záver modlitba slávnostných tajomstiev posvätného ruženca.
Počas programu bola aj možnosť prijať sviatosť zmierenia. Chrám sa počas celej Novény napĺňal dňom i nocou modliacimi sa ľuďmi.
Vyše 3000 pútnikov na orodovanie Panny Márie s dôverou prosilo o potrebné dary Ducha Svätého.
Turičnú novénu v spolupráci s redemptoristami organizačne zabezpečoval Inštitút Nepoškvrneného Srca Panny Márie z Košíc.

Marta Uchalová