Prešov 16. júla (TK KBS) – V nedeľu 15. júla sa v Prešove konala slávnostná svätá omša, po ktorej košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal novú dominantu mesta – sochu bl. Jána Pavla II. Dva a pol metrová socha s podstavcom, ktorej autorom je Peter Beňo, sa nachádza medzi Konkatedrálou sv. Mikuláša a Evanjelickým kostolom Najsvätejšej Trojice. Stvárňuje osobnosť pohrúženú do modlitby. Stojí na mieste, ktorým v roku 1995 prechádzal aj pápež Ján Pavol II. Je symbolom zmierenia, modlitby, pokoja a miestom ekumenického porozumenia, je to symbol posolstva, povedal otec biskup Stolárik, ktorý stojí za myšlienkou postaviť túto sochu v Prešove.

Na slávnosti sa zúčastnilo množstvo ľudí. Slávnostnú svätú omšu koncelebroval prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak, Jozef Dronzek, dekan farnosti sv. Mikuláša, Mons. Jozef Dugás, dekan farnosti Kráľovnej Pokoja sídlisko III. a ďalší kňazi. Nechýbali ani predstavitelia verejného a politického života, Pamiatkového úradu, poslanci Národnej rady SR, poslanci samosprávy a mesta Prešov.

„Tieto radostné prežité chvíle pri odhaľovaní a požehnaní sochy bl. Jána Pavla II. budú dlho rezonovať v mysliach kresťanov, ktoré si aj v budúcnosti budú môcť predstaviť a priblížiť slovom a obrazom. Tieto udalosti sú požehnaním pre našu farnosť, pre naše mesto a okolie, pre nás obyvateľov tohto pekného mesta ležiaceho na brehoch Torysy. Nech Duch zostúpi a obnoví tvárnosť zeme, tejto zeme, našej zeme. Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane a nie len zachovaj, ale aj posilni,“ povedal otec biskup Stolárik.

TK KBS informoval Jakub Halčák

Foto: TK KBS