Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy a klub Slovenského
misijného hnutia v Udavskom, pozývajú na výstavu časti vecných
darov bl. Jána Pavla II., ktoré dostal na svojich misijných cestách.
Výstava je prezentovaná v priestoroch Základnej školy v Udavskom a potrvá do 15. novembra 2011. Kontakt na sprievodcu výstavy: PhDr.
Blažej Marko, mobil: 0907 082 489