Fórum cirkevných hudobníkov

Vás pozýva na ďalší ročník seminárov:

Liturgická hudba v praxi

dňa 24. novembra 2018 so začiatkom o 9.00 hod. na Teologickej fakulte, Hlavná 89, Košice.

Téma seminára: Spevy pri vysluhovaní sviatosti manželstva

Prihlásiť sa môžete na: forum.cirkevnych.hudobnikov@gmail.com najneskôr do 17. novembra 2018.

Účastnícky poplatok je 5 €.

Bližšie informácie: velbacky@gmail.com

plagát: Plagát 2018