Vo štvrtok 9. februára sa v Kaplnke sv. Giuseppe Moscatiho, FNsP Prešov  uskutoční o  15.15. svätá omša pri príležitosti Svetového dňa chorých, kde  celebrantom bude košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Posolstvo Svätého Otca Františka k 25. svetovému dňu chorých možno nájsť

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/01/16/posolstvo_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_franti%C5%A1ka_na_25_svetov%C3%BD_de%C5%88_chor%C3%BDch/1286123

 

Foto zo slávenia 25. svetového dňa chorých s pomocným biskupom Košickej arcidiecézy Mons. Markom Forgáčom v nemocničnej kaplnke sv. Jozefa Moscatiho vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove dňa 9. februára 2017 za účasti zástupcov vedenia nemocnice, personálu, chorých, dobrovoľníkov a kňazov farnosti sv. Mikuláša v Prešove poslal  Marcel Stanko, duchovný správca nemocnice.