Košice 16. októbra (TK KBS) V čase silnejších modlitieb a spomienok na zosnulých si chcú v Košiciach osobitne pripomenúť našich najmenších, ktorí zomreli skôr ako sa narodili. Okrem spomienok chcú mať na zreteli aj deti a ženy, ktoré sú v súčasnosti každodenne ohrozené tragédiou potratu. Celodenný modlitbový program sa uskutoční 6. novembra 2017.

Začne sa celodennou modlitbovou reťazou pri vstupe do areálu Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura na košickej Terase. Tu bude nepretržitá modlitbová služba (od 08:00 do 16:00) spojená s informačnou kampaňou. Večerný program sa začne o 18:00 svätou omšou za život v Kostole Kráľovnej pokoja, Košice – Juh. Hlavným celebrantom bude košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Po svätej omši zavŕšia program zhromaždením v areáli UNLP na Rastislavovej ul. Po modlitbe ruženca prednesú modlitbu zasvätenia, v ktorej zveria ich snaženie o víťazstvo kultúry života v tejto nemocnici pod orodovanie a pomoc Panny Márie.