V nedeľu 11. novembra 2018 sa  uskutočnila v Lemešanoch, v jednej z najmladších farností Košickej arcidiecézy,  odpustová slávnosť sv. Martina. Hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, požehnal pri tejto príležitosti novú budovu farského úradu.

Veriaci postavili novú faru v pomerne krátkom čase. Od prvého výkopu až po slávnostné požehnanie ubehlo podľa slov miestneho farára dp. Petra Lazora iba štrnásť mesiacov.

Fara vyrástla blízko nového kostola po štyroch rokoch od jeho konsekrácie.

Mladé farské spoločenstvo, ktoré vzniklo odčlenením od pôvodnej drienovskej farnosti v júli 2012, tak naplnilo všetky základné podmienky pre samostatné jestvovanie. Košický arcibiskup vyzdvihol úsilie veriacich a ocenil príkladnú spoluprácu a pomoc predstaviteľov miestnej samosprávy.