Dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“, ktoré je súčasťou pôstnej charitatívnej akcie Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa, bola  v priestoroch Dominikánskeho centra Veritas v Košiciach.

Tak ako minulý rok, opäť pôstnu polievku rozdávali košickí otcovia biskupi Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Pozvanie na polievku, za ktorú je možné zaplatiť ako za celý obed, prijalo množstvo ľudí.

Jeden z organizátorov podujatia Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar ocenil štedrosť ľudí: „ V minulom dvanástom ročníku  sme po celom Slovensku vyzbierali okolo 33 000 eur. Zapojilo sa viac ako 150 inštitúcií. Farnosti, spoločenstvá, firmy a reštaurácie. Veríme že tento rekord prekonáme a oslovíme ešte viac dobrých ľudí.“

Ako uviedol arcibiskup Mons. Bernard Bober: „Z vyzbieraných peňazí  sa podporia dva projekty. Jedným je dokončenie krízového centra Vincentínum v Šaci a druhý podporený projekt bude smerovať do Rožňavy k sestrám Saleziánkam ktoré sa v krízovom stredisku starajú o deti z chudobných a ohrozených rodín.“

Aj samotná Cirkev odporúča pre pôstne obdobie duchovné cvičenia, kajúce liturgické pobožnosti, či púte na znak pokánia. Zmysluplnejšie prežiť pôst sa dá aj formou dobrovoľného odriekania, striedmosťou v jedle,  almužnou a bratským podelením sa. Akcia Pôstna polievka bude v tomto pôstnom čase prebiehať po viacerých farnostiach na celom Slovensku.