V aule  Teologickej fakulty v Košiciach sa 12.marca popoludní uskutočnila konferencia s názvom Život a dielo Mons. Jozefa Čárského . Po úvodnej  faktografickej  prednáške Prof. Cyrila Hišema , dekana fakulty a úvahe nad biskupskou službou autora Doc. Mariána  Čižmára,  nasledovalo vystúpenie Prof. Petra Zubka, ktorý si vybral tému o najťažšom a najdôležitejšom  období biskupa Čárského  v rokoch 1945 – 1962. „Biskup Čársky bol ponížený  tým najprefíkanejším spôsobom , aký režim voči nemu vymyslel, po ktorom nasledovalo obdobie pasívného odporu, lebo nemalo zmysel vystupovať aktivne a komunikovať s režimom , s ktorým sa komunikovať nedalo. Jeho posledné roky vyznievajú ako roky veľkého ticha“, pripomenul Prof. Zubko

Na záver sa v košickej katedrále uskutočnila ďakovná  sv. omša při príležitosti 50. výročia úmrtia biskupa Jozefa Cárského , ktorú celebroval košický arcibiskup- metropolita  Mons. Bernard Bober