Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozýva v nedeľu 24.júna na Púť rodín. Obnova manželských sľubov, svedectvá , moderovaná adorácia a  pre deti  atrakcie s animátormi , tvoria program, ktorý začne Eucharistickým slávením s Mons. Markom Forgáčom.