Medzi svätými, ktorých si kresťanský svet uctieva s osobitnou láskou a zbožnosťou sa od najdávnejších čias nachádza aj sv. Barbora. Vzhľadom k tomu, že o živote svätej Barbory niet dôveryhodných historických záznamov, je jej pôsobenie založené iba na legendách. Podľa nich sa narodila bohatému pohanskému šľachticovi Dioskurovi. Ten, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi ako aj nápadníkmi, dal pre ňu postaviť vežu, do ktorej ju uväznil. Barbora sa aj napriek tomu stala kresťanskou, keď ju v otcovej neprítomnosti tajne pokrstil kňaz prestrojený za lekára. Otec sa po príchode veľmi rozhneval a chcel ju zabiť. Podľa legendy sa napokon aj stal jej katom. Tesne pred popravou prosila Barbora Krista aby všetci, ktorí si pripomínajú jej utrpenie, boli ušetrení od smrteľných múk. Sv. Barbora je dnes považovaná za patrónku dobrej smrti. O tom, že ide o mimoriadne populárnu a obľúbenú sväticu svedčí viacero jej zasvätených kostolov v Európe, Česku, ale aj na Slovensku. Napr. v Žiline, Bytči, Banskej Bystrici, či na východnom Slovensku v obci Ovčie, vo farnosti Víťaz, v Prešovskom okrese. Práve tam sa včera konala odpustová slávnosť sv. Barbory. Slávnostnú sv. omšu slúžil košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Sv. omša bola spojená s požehnaním obnoveného interiéru svätyne a s uctením si relikvie blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Z Ovčieho pochádza mnoho duchovných povolaní, okrem iného aj 12 rehoľných sestier Svätého kríža, na ktorých popud sa do obce relikvie blahoslavenej Zdenky Schelingovej dostali. Duchovný otec farnosti Oliver Székely vyjadril radosť nad získaním ostatkov blahoslavenej a pri tejto príležitosti sa budú v Ovčom konať celý týždeň sväté omše, pri ktorých sa bude pripomínať život a hrdinstvo bl. sestry Zdenky.

Autor : Martin Ďurčo