Slávnosť  každoročne počas niekoľkých dní priťahuje do tunajšej baziliky mnoho miestnych aj cezpoľných pútnikov. Aj tento rok sa začala už 31.augusta deviatnikom.

Táto duchovná príprava má poslúžiť okrem iného k uvedomeniu si hĺbky sviatku, ktorému je zasvätená bazilika, pri ktorom je možnosť získať  úplné odpustky. Odpustová slávnosť vyvrcholila programom počas víkendu 8.- 9.septembra.  Okrem modlitieb a svätých omší bol tvorený aj procesiou s kópiou milostivého obrazu Panny Márie, chválami či celonočnou adoráciou v réžii viacerých spoločenstiev.

V nedeľu sa program uzavrel slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť na Máriu.

Ona je majákom a ona je vždy aj našou duchovnou matkou. Každá matka chce šťastie svojich detí, to je jej DNA. Nie len dať život, ale aj šťastie svojim deťom. No a to isté robí aj naša nebeská Matka. Chce, aby sme dosiahli svoje šťastie napriek slabostiam, ktoré máme.“

Tohtoročná odpustová slávnosť sa niesla v znamení dvoch jubileí. Prvým z nich bolo 310. výročie slzenia obrazu Panny Márie, ktorý sa dodnes uchováva v hlavnom oltári miestnej Baziliky minor. Ako uviedol farár a prior kláštora,  Rastislav Ivanecký: „Pred 310-timi rokmi vo Vranove slzil tento obraz. Bolo to obdobie náboženských vojen bohaté na nenávisť. Panna Mária vtedy krvavo slzila, aby si ľudia uvedomili, že je čas na zmierenie a na odpustenie.

Je to pre nás všetkých výzva zamyslieť sa nad sebou, čo robíme nesprávne. Aby sme si vedeli odpustiť a zmieriť sa a dokážeme potom ďalej žiť vo vzájomnej pomoci a v súlade“.

Druhé významné jubileum, ktoré si Vranovčania pripomínajú je desať rokov od slávnostného vyhlásenia Kostola Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou za Baziliku minor.  Udialo sa 6. septembra 2008.