Košická arcidiecéza   každoročne oceňujú učiteľov a zamestnancov katolíckych škôl. V utorok 16. mája si prevzali vybraní zamestnanci katolíckych škôl ocenenia za svoju prácu.

ZOZNAM MORÁLNE OCENENÝCH ZAMESTNANCOV

Mgr. Jozefína REČIČÁROVÁ
učiteľka
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

Mgr. Gabriela KOBULSKÁ
učiteľka
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

MVDr. Alžbeta ZACHARIÁŠOVÁ
učiteľka
ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Košice

Božena HUDÁKOVÁ
nepedagogická zamestnankyňa
ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Košice

Mgr. Ing. Jozef KOVALÍK
zástupca riaditeľa
CZŠ sv. Jána Krstiteľa
Sabinov

Mgr. Mária JANEČKOVÁ
učiteľka
CZŠ sv. Jána Krstiteľa
Sabinov

Mgr. Zuzana SUMMEROVÁ
učiteľka
CZŠ sv. Jána Krstiteľa
Sabinov

Mgr. Eva ANTOLOVÁ
učiteľka
CZŠ sv. Jána Krstiteľa
Sabinov

Mgr. Beáta BARLOVÁ
učiteľka
Gymnázium sv. Moniky
Prešov

Ing. Helena SLIVKOVÁ
učiteľka
Gymnázium sv. Moniky
Prešov

Jozefína KÉDEROVÁ
nepedagogická zamestnankyňa
SZŠ sv. Alžbety
Košice

PaedDr. Lucia KUDLOVSKÁ
učiteľka
SZŠ sv. Alžbety
Košice

Mgr. Ladislav VATEHA
zástupca riaditeľa
CZŠ sv. Petra a Pavla
Stropkov

Katarína KIRÁĽOVÁ
nepedagogická zamestnankyňa
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
Košice – Krásna

Mária NAGYOVÁ
nepedagogická zamestnankyňa
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
Košice – Krásna

RNDr. Mariana BAUEROVÁ
učiteľka
Gymnázium
sv. Tomáša Akvinského Košice

RNDr. Pavol SEDLÁK
učiteľ
Gymnázium
sv. Tomáša Akvinského Košice

Jozef POČEKAJLO
nepedagogický zamestnanec
Cirkevná spojená škola
Vranov nad Topľou

Ing. Jaroslava BABEJOVÁ
učiteľka
Cirkevná spojená škola
Vranov nad Topľou

Ing. Terézia MAŠLANKOVÁ
učiteľka
Cirkevná spojená škola
Vranov nad Topľou

RNDr. Pavol PETROVSKÝ
riaditeľ
Gymnázium sv. Moniky
Prešov

RNDr. Marcel TKÁČ
riaditeľ
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

Mgr. Štefan KORINOK
riaditeľ

CZŠ sv. Michala
Michalovce
Mgr. Alžbeta DRAGANOVÁ  riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou

Povolanie učiteľa a rovnako aj povolanie nepedagogického zamestnanca v školstve nepatrí na Slovensku medzi prestížne a oceňované povolania.  Oceňovanie prebehlo po svätej omši, ktorú pre zamestnancov katolíckych škôl slúžil arcibiskup Bernard Bober v seminárnom Kostole svätého Antona Paduánskeho. Arcibiskup vyzdvihol dlhoročnú a obetavú prácu ocenených pedagogických a nepedagogických pracovníkov. „Treba si všimnúť a oceniť tých, ktorí robia nielen svoju prácu, ale dávajú do nej niečo navyše. A iste je to aj pre nich dobrý impulz, že si okolie túto ich námahu všíma a ocení.“ Ako uviedol riaditeľ Školského úradu Košickej arcidiecézy, Miroslav Jacko, medailu svätého Ondreja, ktorú ocenení získali, dostalo tento rok 24 pedagogických i nepedagogických zamestnancov z 11-tich škôl Košickej arcidiecézy.