Láska a dobro napĺňajú svet pomocou,  je hlavným mottom  týždňa charity, ktorý prebieha na celom Slovensku v dňoch 10.-16. júna 2018.

Cieľom týždňa je, aby človek v núdzi vedel kde sa môže obrátiť zo žiadosťou o pomoc a tiež, aby ľudia ochotní pomáhať vedeli, kde sú potrební a očakávaní.

Počas Národného  týždňa charity sa v stredu 13. júna v centre Košíc prezentovala Arcidiecézna charita Košice.

Pri Súsoší Immaculata na Hlavnej ulici sa tak okoloidúci mohli dozvedieť viac o projekte Hlinený dukát, o zbierke školských pomôcok, o službách, ktoré poskytuje Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, Charitný dom svätej Alžbety v Košiciach, denné stacionáre, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, či Dom pokojnej staroby.

Ako uviedla PR manažérka Arcidiecéznej charity v Košiciach Adriana Čurajová, týmto stánkom sa snažia búrať mýty o tom že charita je len o zbere šatstva alebo pomoci ľuďom bez domova. Je to omnoho širšia škála pomoci a služieb, ktoré poskytujú verejnosti. A preto sa rozhodli vyjsť na Hlavnú ulicu a tieto informácie ponúkať priamo pri nich. V Košickej arcidiecéze spravuje Arcidiecézna charita viac ako 40 zariadení.

Národný týždeň charity bude pokračovať aj v ďalších mestách.

V Prešove stretnete pracovníkov charity  pri Divadle Jonáša Záborského v piatok, 15. júna 2018 v čase od 10. do 14. hodiny. Radi všetkým poskytnú informácie o činnosti Denného stacionára v Prešove, Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši. Zdravotné sestry charity vám priamo na mieste zmerajú tlak, či saturáciu kyslíka.

Rovnako v piatok v Humennom budú na námestí pri fontáne v čase od 10. do 15. Hodiny prezentovať svoju prácu pracovníčky z Denného stacionára, ktoré spolu s našimi seniormi vytvárajú nádherné výrobky, jednoduché no svojou krásou dych vyrážajúce.

Viac o aktivitách Národného týždňa charity: http://www.charita.sk/narodny-tyzden-charity/